Bendruomenė

Bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“ pradėjo savo veiklą 2009 m. vasario mėn. Bendruomenės tikslas nuo pat pradžių buvo šviesti jaunąją kartą, perduoti duonos kepimo išmintį, supažindinti su senolių gyvenimo būdu bei pasidalyti didžiausiu turtu – tris šimtmečius menančiu Šlyninkos vandens malūnu. Šiuo metu bendruomenė ir toliau kryptingai eina savo keliu, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, parduoda ekologiškus grūdus, miltus bei duoną, o taip pat dalijasi savo duonos kepimo patirtimi. Siekiant savų tikslų, bendruomenės veiklos kryptys yra šios:

Puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes

Skatinti domėjimąsi bendruomenės teritorijoje esančių vietovių istorija, papročiais, kitais vietos etnokultūros objektais bei gamtos paminklais, rūpintis jų išsaugojimu

Rūpintis ir skatinti meno, verslų plitimą, įtraukti šia veikla užsiimančius gyventojus į bendruomenės veiklą, propaguoti jų darbus ir kaupti gerąją patirtį

Tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius

Skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, pritraukiant visuomenines organizacijas bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui.

100_4830

Amatu namai