Malūnas 1918 metais

Tiltas statytas 1914 m pirmojo pasaulinio karo metu. Tiltą statė rusų belaisviai, prižiūrimi vokiečių kareivių. Po karo ant šio tilto jaunimas ruošdavo gegužines.